วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563

ประวัตินางสาว ศิริลักษณ์   ทองทับ  ชื่อเล่น :  กิ๊ฟ
บ้านอยู่ : 42/16  ถ.บ้านชะอำ ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
เรียนอยู่ชั้น : ปวช. 3    แผนก : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
กำลังศึกษาอยู่ที่ : วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2